Jaarprogramma

Jaarthema: Samen Lopen

“Mensen zijn altijd naar hun huis op weg, zingen we. We zijn er nog niet. Nog lang niet; maar soms is het: ‘Wonen overal even thuis’. We hopen dat ons mooie gebouw soms even zo’n thuis voor u mag zijn. Wij van de programmacommissie hebben in ieder geval ons best gedaan om ook dit jaar een aantal activiteiten te plannen waar we zelf ook graag naartoe zouden willen gaan. Films, lezingen, muziek. Veel van wat georganiseerd is, heeft te maken met ‘Samen Lopen’.”

Uit het voorwoord van Ds. Ivo de Jong.

Jaarprogramma Vrijzinnigen Schiedam & Rotterdam, 2017-2018

Binnenkort kunt u hier een digitale versie van het jaarprogrammaboekje downloaden.

Hieronder een overzicht van de eerstvolgende activiteiten:

Lezing

Dinsdag 12 september 2017, aanvang: 20.15 uur.

Westvest 90, Schiedam.

Entree: leden en vrienden 5 euro, anderen 10 euro.

Rembrandt’s Religie in beeld

Door Ivo de Jong.

Rembrandt was de Bach onder de schilders. Vanwege zijn genie, vanwege het licht en donker. Hij heeft 325 officieel aan hem toegeschreven schilderijen, 2000 tekeningen en ongeveer 300 etsen nagelaten. Ongeveer een derde daarvan is religieus van aard. Wat bezielde Rembrandt? In deze lezing laat Ivo een deel van Rembrandt’s werk zien en plaatst dat in de context van het vrijzinnig denken van Holland van toen, en Nederland tegenwoordig. Rembrandt van Rijn staat aan de stamboom van het Hollandse geloof en blijkt tijdloos actueel.

Cursus

Start: dinsdag 19 september, aanvang: 20.15 uur

Westvest 90, Schiedam.

Spiritualiteit in de klassieke muziek door de eeuwen heen.

Door Ivo de Jong.

Ivo de Jong maakt op drie avonden reuzenstappen door de geschiedenis van de muziek, en laat zien hoe spiritualiteit volop aanwezig is in het werk van vele componisten. Per avond concentreert hij zich op drie of vier componisten.

Eenmanspresentatie tekst en muziek

Zondag 1 oktober, aanvang: 10.30 uur (kerktijd)

Westvest 90, Schiedam.

Geen entree; schaalcollecte

bij de uitgang.

Jannie du Toit: “Doep is nie dood nie”

‘Doep is nie dood nie’ is een eenmanspresentatie met tekst en muziek over levensbeschouwing en werk van Koos du Plessis. Hij was de grootste kleinkunstenaar van het Afrikaans. Hij overleed op jeugdige leeftijd in januari 1984, maar zijn nalatenschap blijft een bron van wijsheid, en zijn muziek is onsterfelijk. Ver na zijn overlijden wordt duidelijk hoe levend en relevant zijn kijk op het leven blijft, en hoe treffend zijn liedkunst.

Jannie du Toit is Zuid-Afrika’s vertolker van de liedjes van onder meer Jacques Brel, Jules de Corte en Robert Long. Eens per twee jaar toert hij door de lage landen en trekt ook hier volle zalen. Hij en Ivo de Jong staan in contact met elkaar, en Ivo heeft zelfs een aantal van zijn teksten vertaald. Deze voorstelling is volledig in het Afrikaans.

Filmavond

Dinsdag 10 oktober 2017, aanvang: 20.15 uur.

Westvest 90, Schiedam.

Geen entree; mandje bij de uitgang.

Lezing

Dinsdag 24 oktober 2017, aanvang: 20.15 uur.

Westvest 90, Schiedam.

Entree: leden en vrienden 5 euro, anderen 10 euro.

Het Oera Linde boek, geschreven door Francois HaverSchmidt

Door prof. Goffe Jensma.

Deze lezing is in het kader van de HaverSchmidtweek. 150 jaar geleden werd Snikken en Grimlachjes bij drukkerij Roelands gedrukt en gepubliceerd, in Schiedam. Er zijn uit de Nederlandse en Friese literatuur geen boeken bekend die leidden tot de oprichting van een religieuze sekte, behalve dan het negentiende-eeuwse, in zogenaamd Oudfries geschreven Oera Linda-boek. En dan te bedenken dat dit boek over de grootsheid van de Friese beschaving als bron van alle Europese cultuur geschreven was door een dominee, Francois HaverSchmidt, die ermee wilde aantonen dat het niet goed is de Bijbel al te letterlijk te nemen. Relevant voor onze tijd, dit boek, nu we om ons heen zien welke ellende letterlijke interpretatie van religieuze teksten te weeg kan brengen, maar vooral natuurlijk belangrijk voor onze kennis van het leven en werk van Francois HaverSchmidt.