Vieringen

In onze gemeenschap vieren wij iedere zondag voluit. De zondagse bijeenkomsten vallen in verschillende categorieën:

Traditionele vrijzinnige kerkdienst

Iedere eerste, derde en vierde zondag van de maand. De dienst wordt geleid door onze eigen predikant of een gastvoorganger uit diverse (vrijzinnige) kerken.

Project Tweede Zondag

Iedere tweede zondag van de maand (behalve in de maanden juli en augustus). In deze bijeenkomst of viering geven wij elkaar de ruimte om te delen wat ons inspireert. Deze bijeenkomsten worden geleid door leden of vrienden van onze gemeenschap, en zijn wat inhoud en vorm betreft zo veelkleurig als onze bezoekers.

Bijzondere viering

Telt een maand vijf zondagen, dan houden wij deze vijfde zondag een Bijzondere Viering. Deze vieringen passen bij de uitgangspunten van onze gemeenschap, maar geven wij een vernieuwende vorm. Daarmee proberen wij mensen aan te spreken die zich niet (meer) aangesproken voelen door de traditionele liturgische vormen. Bepaalde elementen van traditioneel vieren krijgen hier een plaats naast andere vormen van bezieling: poëzie, dans, drama, muziek en symbolische handelingen en meer.

5. vieringen

Rooster tot en met 9 december 2018: diensten en andere vieringen

zo 9 sep 2018 | Startzondag | Ds. I.M. de Jong (Vrijzinnigen Nederland)

zo 16 sep 2018 | Ds. N. Verburg (Vrijzinnigen Nederland)

zo 23 sep 2018 | Ds. M. Walburg (Vrijzinnigen Nederland)

zo 30 sep 2018 | Bijzondere Viering

zo 7 okt 2018 | Ds. I.M. de Jong (Vrijzinnigen Nederland)

zo 14 okt 2018 | Project Tweede Zondag

zo 21 okt 2018 | Ds. G.J. van Aller (Remonstranten)

zo 28 okt 2018 | Ds. M.C. Eberwijn-Verveld (Doopsgezinden)

zo 4 nov 2018 | Ds. I.M. de Jong | Gedachtenisdienst

zo 11 nov 2018 | Project Tweede Zondag

zo 18 nov 2018 | Ds. K. Bezemer

zo 25 nov 2018 | Ds. M. Driessen

zo 2 dec 2018 | Ds. M. van den Broek | 1e advent

zo 9 dec 2018 | Project Tweede Zondag | 2e advent