ANBI-gegevens Vrijzinnigen Schiedam

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Schiedam, handelend onder de naam Vrijzinnigen Schiedam.

RSIN: 002634880
KvK-nummer: 40385840

Bezoekadres/kerkgebouw

Westvest 90
3121 BZ Schiedam

Contactadres

Hooiland 11
3121 XD Schiedam
Telefoon: 010 – 4707522

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijk geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.

Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan van Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam verwijzen we naar het beleidsplan van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.

Uitgeoefende activiteiten

De belangrijkste aandachtsgebieden van de vereniging zijn het houden en organiseren van zondagsvieringen, het verlenen van pastorale zorg en het uitvoeren van een jaarprogramma (lezingencyclus).

Bestuur

  • R.A. van der Keur, voorzitter
  • M. Bijl, secretaris
  • H.A. Werner, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Financiële verantwoording