Wie zijn wij

De Vrijzinnigen Schiedam is een open vereniging die zich bezighoudt met zingeving. Wij doen dit door middel van het organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van religie en levensbeschouwing, zoals:

  • kerkdiensten en andere vieringen (link)
  • lezingen (link)
  • cursussen (link)
  • gespreksgroepen (link)
  • sociale ontmoetingen (link)
  • commissies (link)

3. wie zijn wijWij doen dit vanuit het vrijzinnig christelijke gedachtengoed en het religieus humanisme; de basisprincipes die ook het beleid van Vrijzinnigen Nederland bepalen.

In de praktijk betekent dit dat wij een ondogmatische gemeenschap van mensen zijn, die in spirituele zin vragen belangrijker vindt dan antwoorden. Omdat we een vereniging zijn, en geen kerk in juridische zin, kennen we geen geloofsbelijdenis en staan we open voor iedereen. Veel van onze leden zijn lid van een kerk, maar dat geldt lang niet voor iedereen.

Daarbij bieden wij ook ruimte aan mensen die zich niet (meer) kunnen vinden in de traditionele vormen van de kerken. Dit doen wij door het organiseren van bijzondere vieringen, iedere vijfde zondag van de maand.